• TE&BS
  Tactical Entry & Breaching Solutions
 • TE&BS
  Tactical Entry & Breaching Solutions
 • TE&BS
  Tactical Entry & Breaching Solutions
 • TE&BS
  Tactical Entry & Breaching Solutions

O nás

Tactical Entry & Breaching Solutions

Prezentačné video

Naše prednosti

TE&BS poskytuje taktické kurzy - školenia, ako komplexný výcvikový program pre štátny bezpečnostný sektor . Všetky taktické kurzy vedú bývalí príslušníci s dlhoročnými skúsenosťami z ozbrojených zložiek - ministerstva vnútra, ministerstva obrany. Naši inštruktori majú praktické skúsenosti získané v priamom výkone služby v SR a v zahraničí. Zúčastnili sa výcviku a školení so zahraničnými jednotkami z Nórska, Veľkej Británie, Belgicka, Nemecka, ... 

TE&BS pre civilný sektor realizuje bezpečnostný audit, návrh a montáž mechanických zábranných prostriedkov proti vlámaniu do objektov slúžiacich na bývanie a podnikanie.

 • Bezkonkurenčné ceny
 • Profesionálný team
 • Špičkový prístup
 • Férové jednánie

TE&BS

Tactical Entry & Breaching Solutions

taktika, polícia, armáda,výcvik

Ozbrojené zbory a sily

Tento kurz je určený členom ozbrojených zborov a síl, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na vykonanie taktických služobných zákrokov proti nebezpečným páchateľom, teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby sa účastníci naučili zručnosti potrebné na vytvorenie vstupných bodov pre vstup taktických tímov do budov a dopravných prostriedkov ...

nástražný výbušný systém, výcvik, školenie

Ozbrojené zbory a sily

Tento kurz je určený členom  ozbrojených zborov a síl, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na vykonanie taktických služobných zákrokov proti nebezpečným páchateľom, teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučil zručnosti potrebné na vyhľadávanie, zneškodňovanie a likvidáciu NVS v budovách a vozidlách

hasiči, výcvik, nástroje

HaZZ

Tento kurz je určený pre členov HaZZ a záchranných zložiek, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na vykonanie zásahov na záchranu života, zdravia osôb a majetku v krízových situáciách. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučilo zručnosti potrebné na vytvorenie vstupných miest pre zásahové tímy do budov.

bezpečnosť, ochrana, proti vlámaniu, uzamykacie systémi

Bezpečnostný audit, návrh a realizácia mechanického zabezpečenia

Elektronické bezpečnostné systémy iba s kvalitnými a odolnými mechanickými zábrannými prostriedkami, dokážu zabrániť neoprávnenému vniknutiu do Vášho súkromia alebo podnikania. TE&BS vykoná u Vás bezpečnostný audit, navrhne a zrealizuje montáž mechanického zabezpečenia 

čo môžete očakávať

Popis kurzov a školení

Ozbrojené zbory a sily

Školenie je určené pre uvedenie do problematiky "Vnikanie do uzavretých priestorov (VUP)". Cieľovou skupinou sú príslušníci OZ, OS , ktorí zatiaľ (aktívne) nevykonávali breaching alebo absolvovali nižšie stupne (level) školení. Súčasťou školenia je výcvik účastníkov. Ukážky činnosti sa uskutočňujú lektorom.
Obsah:
• legislatíva spojená s VUP
• rozhodovací proces a taktika prevedenia zásahu
• spôsoby a druhy zabezpečenie dverí
• nástroje na vykonanie vstupu dverami
• spôsoby a druhy zabezpečenia okien
• nástroje na vykonanie vstupu oknom
• nedeštruktívne a deštruktívne metódy prekonania mechanických zábran
• odporúčania a optimalizácia vybavenia jednotiek pre zásahy VUP.

HaZZ a záchranné zložky

 Školenie je zamerané na činnosť HaZZ a záchrannžých zložiek pri vnikaniu do uzavretých priestorov, v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb, zvierat, prípadne záchrane majetku. Program je špeciálne upravený pre potreby týchto zložiek

Obsah:
Právny rámec preniku do objektov a otvárania uzavretých priestorov
• rozhodovací proces 
• spôsoby a druhy zabezpečenia dverí a okien
• názvoslovie a popis funkcie zámkov a stavebných vložiek
• opis nedeštruktívnych a deštruktívnych metód otvárania dverí s ohľadom na vhodnosť použitia pri zásahu
• nedeštruktívne a deštruktívne metódy na konkrétnych príkladoch zásahov
• popis a funkcie vecných prostriedkov používaných pri otváraní s popisom vhodnosti použitia zložkami HaZZ,...
• praktické ukážky otvárania dverí nedeštruktívnymi a deštruktívnymi metódami
• opis mechaniky okien a princíp činnosti systému Rescop,
• praktická ukážka nástrojov Rescops popisom - otvorenie (zatvorenie) okná z vonkajšej strany, opis najčastejších chýb pri používaní
• prekonanie bezpečnostných dverí rôznych výrobcov
• odporúčanie optimalizácia vybavenie jednotky pre zásahy VUP

Audit, návrh a realizácia mechanického zabezpečenia

Ak sú bežné tzv. Euro okná (plastové -drevené) zatvorené alebo okná v polohe na vetranie, dokáže ich nepovolaná osoba za pár sekúnd prekonať. Ani zatvorené okno, balkónové, terasové a hlavné vchodové dvere nie sú žiadna zvláštna prekážka. Je tu aj riziko nehody najmä pre malé deti, ktoré môžu okno otvoriť. Preto Vám navrhneme a prípadne zrealizujeme optimálne riešenie mechanického zabezpečenia Vášho domova, firmy.

Cenník

Po konzultácií a na vyžiadanie

 • level 1,2,3,4
  soft entry
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 2 až 5 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT
 • level 1,2,3
  mechanika, hadraulika a rezacia technika
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 2 až 5 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT
 • level 1
  balistický breaching
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 2 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT
 • level 1,2,3,4
  explosive breaching
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 5 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT
 • level 1,2,3,4
  VYHĽADÁVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE NVS V BUDOVÁCH A V DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 5 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT

Údaje máp
Údaje máp ©2019 Google
Údaje mápÚdaje máp ©2019 Google
Údaje máp ©2019 Google
Táto stránka nemôže správne načítať Mapy Google.
Vlastníte tento web?
Táto stránka nemôže správne načítať Mapy Google.
Vlastníte tento web?

Kontaktujte nás

TE&BS

Jókaiho 63

Bratislava 820 06
Telefon: +421 905 410 080

Vytvorte si  web zadarmo