• TE&BS
  Tactical Entry & Breaching Solutions
 • TE&BS
  Tactical Entry & Breaching Solutions
 • TE&BS
  Tactical Entry & Breaching Solutions
 • TE&BS
  Tactical Entry & Breaching Solutions

O nás

Tactical Entry & Breaching Solutions

Prezentačné video

Naše prednosti

TE&BS poskytuje taktické kurzy - školenia, ako komplexný výcvikový program pre štátny bezpečnostný sektor . 

TE&BS pre civilný sektor realizuje bezpečnostný audit, návrh a montáž mechanických zábranných prostriedkov proti vlámaniu do objektov slúžiacich na bývanie a podnikanie. 

Projekt - bezpečná škola

 • Bezkonkurenčné ceny
 • Profesionálný team
 • Špičkový prístup
 • Férové jednánie

TE&BS

Tactical Entry & Breaching Solutions

taktika, polícia, armáda,výcvik

Ozbrojené zbory a sily

Tento kurz je určený členom ozbrojených zborov a síl, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na vykonanie taktických služobných zákrokov proti nebezpečným páchateľom, teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby sa účastníci naučili zručnosti potrebné na vytvorenie vstupných bodov pre vstup taktických tímov do budov a dopravných prostriedkov ...

nástražný výbušný systém, výcvik, školenie

Ozbrojené zbory a sily

Tento kurz je určený členom  ozbrojených zborov a síl, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na vykonanie taktických služobných zákrokov proti nebezpečným páchateľom, teroristom, únoscom osôb a dopravných prostriedkov. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučil zručnosti potrebné na vyhľadávanie, zneškodňovanie a likvidáciu NVS v budovách a vozidlách

hasiči, výcvik, nástroje

HaZZ

Tento kurz je určený pre členov HaZZ a záchranných zložiek, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na vykonanie zásahov na záchranu života, zdravia osôb a majetku v krízových situáciách. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučilo zručnosti potrebné na vytvorenie vstupných miest pre zásahové tímy do budov.

ochrana, bezpečnosť škôl proti útokom

Bezpečná Škola

Tento kurz je určený pre všetkých zamestnancov škôl a školských zariadení ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti potrebné na  záchranu života, zdravia osôb a majetku v krízových situáciách. Školenie je špeciálne navrhnuté tak, aby účastníkov naučilo zručnosti potrebné na zábranenie vstupu nebezpečných osôb (napr.barikády, provizórné blokovanie dverí, okie), útek a evakuáciu osôb z miesta ohrozenia, neodkladná prvá pomoc ... 
V rámci kurzu je zahrnutý bezpečnostný audit objektu školy a školského zariadenia.

bezpečnosť, ochrana, proti vlámaniu, uzamykacie systémi

Bezpečnostný audit, návrh a realizácia mechanického zabezpečenia

Elektronické bezpečnostné systémy iba s kvalitnými a odolnými mechanickými zábrannými prostriedkami, dokážu zabrániť neoprávnenému vniknutiu do Vášho súkromia alebo podnikania. TE&BS vykoná u Vás bezpečnostný audit, navrhne a zrealizuje montáž mechanického zabezpečenia 

čo môžete očakávať

Popis kurzov a školení

Ozbrojené zbory a sily

Školenie je určené pre uvedenie do problematiky "Vnikanie do uzavretých priestorov (VUP)". Cieľovou skupinou sú príslušníci OZ, OS , ktorí zatiaľ (aktívne) nevykonávali breaching alebo absolvovali nižšie stupne (level) školení. Súčasťou školenia je výcvik účastníkov. Ukážky činnosti sa uskutočňujú lektorom.
Obsah:
• legislatíva spojená s VUP
• rozhodovací proces a taktika prevedenia zásahu
• spôsoby a druhy zabezpečenie dverí
• nástroje na vykonanie vstupu dverami
• spôsoby a druhy zabezpečenia okien
• nástroje na vykonanie vstupu oknom
• nedeštruktívne a deštruktívne metódy prekonania mechanických zábran
• odporúčania a optimalizácia vybavenia jednotiek pre zásahy VUP.

HaZZ a záchranné zložky

 Školenie je zamerané na činnosť HaZZ a záchrannžých zložiek pri vnikaniu do uzavretých priestorov, v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb, zvierat, prípadne záchrane majetku. Program je špeciálne upravený pre potreby týchto zložiek

Obsah:
Právny rámec preniku do objektov a otvárania uzavretých priestorov
• rozhodovací proces 
• spôsoby a druhy zabezpečenia dverí a okien
• názvoslovie a popis funkcie zámkov a stavebných vložiek
• opis nedeštruktívnych a deštruktívnych metód otvárania dverí s ohľadom na vhodnosť použitia pri zásahu
• nedeštruktívne a deštruktívne metódy na konkrétnych príkladoch zásahov
• popis a funkcie vecných prostriedkov používaných pri otváraní s popisom vhodnosti použitia zložkami HaZZ,...
• praktické ukážky otvárania dverí nedeštruktívnymi a deštruktívnymi metódami
• opis mechaniky okien a princíp činnosti systému Rescop,
• praktická ukážka nástrojov Rescops popisom - otvorenie (zatvorenie) okná z vonkajšej strany, opis najčastejších chýb pri používaní
• prekonanie bezpečnostných dverí rôznych výrobcov
• odporúčanie optimalizácia vybavenie jednotky pre zásahy VUP

Audit, návrh a realizácia mechanického zabezpečenia

Ak sú bežné tzv. Euro okná (plastové -drevené) zatvorené alebo okná v polohe na vetranie, dokáže ich nepovolaná osoba za pár sekúnd prekonať. Ani zatvorené okno, balkónové, terasové a hlavné vchodové dvere nie sú žiadna zvláštna prekážka. Je tu aj riziko nehody najmä pre malé deti, ktoré môžu okno otvoriť. Preto Vám navrhneme a prípadne zrealizujeme optimálne riešenie mechanického zabezpečenia Vášho domova, firmy.

Cenník

Po konzultácií a na vyžiadanie

 • level 1,2,3,4
  soft entry
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 2 až 5 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT
 • level 1,2,3
  mechanika, hadraulika a rezacia technika
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 2 až 5 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT
 • level 1
  balistický breaching
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 2 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT
 • level 1,2,3,4
  explosive breaching
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 5 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT
 • level 1,2,3,4
  VYHĽADÁVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE NVS V BUDOVÁCH A V DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH
  • maximálne 2 osoby
  • počet dní 5 
  • 24/7 SUPPORT
 • OBJEDNAT

Kontaktujte nás

Názov Vašej firmy

TE&BS Slovakia s.r.o.

Jókaiho 63

Bratislava 821 06
Telefon: 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Vytvorte si  web zadarmo